Search

Updated: May 20, 2021


På bakgrunn av økt etterspørsel på opplæring i bruk av fritidsfartøy, vil Maritim Kompetanse Norge AS utvide både antall testsenter og kurstilbud på Nord- Vestlandet.


Tall fra sjøfartsdirektoratet bekrefter at stadig flere ønsker å tilegne seg kunnskap om båtlivet og ta båtførerprøven. Pr i dag er kravet obligatorisk for alle som vil føre båter med mer enn 25 hk, eller over 8 meters lengde (med unntak for personer født før 1980)Maritim Kompetanse Norge har siden 2011 levert opplæring og båtførerprøver til nær 30.000 båtfolk over hele Norge. Dette gjør selskapet til en av de største aktørene med kontinuitet gjennom snart 10 år. «Det føles spesielt meningsfylt å få spre kunnskap til nye båtbrukere, slik at de kan tilegne seg ferdigheter innen både navigasjon, sjømannskap og vedlikehold av båt.»I 2020 omkom 20 personer på sjøen. 65% av disse hadde ikke på seg flyteutstyr og 50% var påvirket av alkohol eller rusmidler. Dette er 20 for mange, og tallene viser også at holdningsarbeid rundt sikkerhet på sjøen er avgjørende for at tallene skal forbedre seg.Økt aktivitet på sjøen bekreftes fra norske båtforhandlere, som opplevde en markant økning i nybåtsalget i 2020. Dette er forventet å prege også den kommende båtsesongen.


</